Χρηματοδότηση & Διαχείριση επενδυτικων σχεδίων

(ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

 

ΜΑΘΕ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα :

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει :

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ιδιώτες για τη μελέτη, σύνταξη και υποβολή φακέλων για εξασφάλιση επιδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων και επενδυτικών προγραμμάτων στο :

  1. Πρωτογενή
  2. Δευτερογενή
  3. Τριτογενή τομέα

Εκπόνηση Μελετών για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενίσχυση – Υποστήριξη μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω
ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης)

Αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης, που παρέχονται από εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, τόσο για την ίδρυση μιας επιχείρησης όσο και για τον εκσυγχρονισμό ή επέκταση μια υφιστάμενης επιχείρησης.

Επιπλέον ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ μας αναλαμβάνει την ενημέρωση, τον σχεδιασμό την σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) και την κατάθεση μελετών ένταξης επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα, υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας την υλοποίηση κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του και εκταμίευση της επιχορήγησης.