Στέλεχος διοίκησης τουριστικής επιχείρησης

Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με τουρισμο στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου -Στέλεχος διοικησης τουριστικής επιχείρησης

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013

«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” ΑΞΟΝΑΣ 3

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 9/12/2011- 11/6/2012
 • Τίτλος προγράμματος: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 • Ονομασία ΟΤΑ: Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Ομάδα στόχος: Άνεργοι
 • Διάρκεια: 800 ώρες ΘΕΩΡΙΑ 200 ώρες, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 600 ώρες
 • Αριθμός Ατόμων: 25
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο: ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑEI – Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων
 • Τόπος Υλοποίησης Θεωρίας: ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε., Σουρμελή 4-6 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10439 ΤΗΛ: 2108252105 FAX: 2108212119
 • Διακρατική Συνεργασία: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεργασία με φορέα του εξωτερικού ( Hochschule Bremen-Koordinierungsstelle Fuer Weiterbildung ) στη Βρέμη της Γερμανίας.
 • Περίοδος Εγγραφών : 4 /10 /2011 – 14 /10 /2011 (ΕΚΛΕΙΣΕ)

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες στις οποίες θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα είναι:

 

 • Υποδοχή Καταρτιζομένων
 • Οργάνωση Λειτουργία Ξενοδοχείων Front Office- Back Office
 • Κανόνες Εξυπηρέτησης Πελατών- Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 • Αγγλικά Ξένη Ορολογία
 • Τουριστικό Marketing& Δεξιότητες Πωλήσεων.
 • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Χρήση Η/Υ
 • Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Οργάνωση – Λειτουργία Εστιατορίου
 • Οργάνωση Και Λειτουργία Μαγειρείου
 • Οργάνωση – Λειτουργία Μπαρ – Οινολογία
 • 12.Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • 13.Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • 14.Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας
 • 15.Υλοποίηση διακρατικής συνεργασίας- μεταφορά τεχνογνωσίας από διακρατικό εταίρο
 • 16.Αξιολογήσεις Προγράμματος από καταρτιζόμενους (ενδιάμεση και τελική)

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :
 • Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ),
 • ηλικιακά να είναι άνω των 16 ετών,
 • να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί από τον εργασιακό σύμβουλο του Κ.Π.Α. Ατομικό Σχέδιο Δράσης σύμφωνα με το οποίο αφενός να διαφαίνεται ότι έχουν ανάγκη κατάρτισης και αφετέρου ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος,
 • να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος και να θέλουν να απασχοληθούν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος (κρίνεται από το ΚΠΑ, βλ. Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τη συνέντευξη και τα τεστ προσωπικότητας)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
 • Αίτηση συμμετοχής,
 • Κάρτα ανεργίας,
 • Παραπεμπτικό από ΚΠΑ,
 • Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την μη παρακολούθηση άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης,
 • Βιογραφικό,
 • Φωτογραφία,
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας,
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ,
 • ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
 • Αντίγραφα Τίτλου Σπουδών

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με: Οι άνεργοι με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,40 € μικτά ανά ώρα ενώ όσοι ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 5,00€ μικτά ανά ώρα. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση.

Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε., Σουρμελή 4-6 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10439 ΤΗΛ: 2108252105 FAX: 2108212119