Κατάρτιση 30000 Ανέργων

Περίοδος Εγγραφών : 04 /03 /2013 – 01 /04 /2013

A. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 30000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Τίτλοι προγραμμάτων: 

1. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων, ΤΥΠΟΣ 1 – κωδ. 13
—-
2. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων, ΤΥΠΟΣ 1 – κωδ. 14
—-
3. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων, ΤΥΠΟΣ 1 – κωδ. 15
—- 
Ονομασία ΟΤΑ: 
Δήμος Αθηναίων Νομού Αττικής 
Ομάδα στόχος: 
Άνεργοι
Διάρκεια: 
100 ώρες ΘΕΩΡΙΑ
Αριθμός Ατόμων: 20
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Ανεξαρτήτως
Τόπος Υλοποίησης Θεωρίας: ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.
Σουρμελή 4-6 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10439
ΤΗΛ: 2108252105 FAX: 2108212119

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 30000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

Τίτλοι προγραμμάτων: 

1. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων, ΤΥΠΟΣ 1 – κωδ. 1
—-
2. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων, ΤΥΠΟΣ 2 – κωδ. 5
—-
3. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων, ΤΥΠΟΣ 2 – κωδ. 6
—-
4. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων, ΤΥΠΟΣ 3 – κωδ. 9Ονομασία ΟΤΑ: Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Νομού Αχαΐας 
Ομάδα στόχος: 
Άνεργοι
Διάρκεια: 
100 ώρες ΘΕΩΡΙΑ
Αριθμός Ατόμων: 20
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Ανεξαρτήτως
Τόπος Υλοποίησης: ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΪΑΣ – ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Τ.Κ. 25200 Τηλ.Κέντρο & Fax: 2693081696

Τίτλοι προγραμμάτων: 

1. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων, ΤΥΠΟΣ 1 – κωδ. 2
—-
2. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων, ΤΥΠΟΣ 1 – κωδ. 3
—-
3. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων, ΤΥΠΟΣ 2 – κωδ. 7
—-
4. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων, ΤΥΠΟΣ 3 – κωδ. 10Ονομασία ΟΤΑ: Δήμος Ήλιδας
Νομού Ηλείας 
Ομάδα στόχος: 
Άνεργοι
Διάρκεια: 
100 ώρες ΘΕΩΡΙΑ
Αριθμός Ατόμων: 20
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Ανεξαρτήτως
Τόπος Υλοποίησης: ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΙΑΣ – ΣΙΣΙΝΗ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15, ΑΜΑΛΙΑΔΑ Τ.Κ. 27200 – Τηλ.Κέντρο & Fax: 2622038612

Τίτλοι προγραμμάτων: 

1. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων, ΤΥΠΟΣ 1 – κωδ. 4
—-
2. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων, ΤΥΠΟΣ 2 – κωδ. 8
—-
3. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων, ΤΥΠΟΣ 3 – κωδ. 11
—-
4. Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ, Βάσεων Δεδομένων και Παρουσιάσεων, ΤΥΠΟΣ 3 – κωδ. 12Ονομασία ΟΤΑ: Δήμος Μεγαλόπολης
Νομού Αρκαδίας 
Ομάδα στόχος: 
Άνεργοι
Διάρκεια: 
100 ώρες ΘΕΩΡΙΑ
Αριθμός Ατόμων: 20
Εκπαιδευτικό επίπεδο: 
Ανεξαρτήτως
Τόπος Υλοποίησης: ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΠΑΡ/ΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 41 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Τ.Κ. 22000 – Τηλ.Κέντρο & Fax: 2791021090

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :

α) Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ),
β) ηλικιακά να είναι άνω των 16 ετών,
γ) να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί από τον εργασιακό σύμβουλο του Κ.Π.Α. Ατομικό Σχέδιο Δράσης σύμφωνα με το οποίο αφενός να διαφαίνεται ότι έχουν ανάγκη κατάρτισης και αφετέρου ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος,
δ) να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος και να θέλουν να απασχοληθούν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος (κρίνεται από το ΚΠΑ, βλ. Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τη συνέντευξη και τα τεστ προσωπικότητας)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

1. Αίτηση συμμετοχής,
2. Κάρτα ανεργίας,
3. Παραπεμπτικό από ΚΠΑ,
4. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την μη παρακολούθηση άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης,
5. Βιογραφικό,
6. Φωτογραφία,
7. Ταυτότητα,
8. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ,
9. ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ,
10. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με: Οι άνεργοι με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00€ μικτά ανά ώρα ενώ όσοι ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 3,00€ μικτά ανά ώρα. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση.

Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε.Σουρμελή 4-6 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10439, ΤΗΛ: 2108252105 FAX: 2108212119, Χριστοδούλου Θεόδωρος , Χρυσάφη Νίνα

2. ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. ΠΑΡ/ΜΑ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Τ.Κ. 25200 Τηλ.Κέντρο& Fax: 26930)81698, κα Νικολακοπούλου Αργυρούλα

3. ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΙΑΣ – ΣΙΣΙΝΗ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 15, ΑΜΑΛΙΑΔΑ Τ.Κ. 27200 – Τηλ.Κέντρο & Fax: 2622038612, κα Δούλου Κολιντζά Διονυσία

4. ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ ΠΑΡ/ΜΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 41 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Τ.Κ. 22000 – Τηλ.Κέντρο & Fax: 2791021090 , κα Θεοδωροπούλου Χαρά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:
1. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔ. 13 ΚΩΔ.14 ΚΩΔ. 15
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΕΪΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΚΩΔ. 1 ΚΩΔ.5 ΚΩΔ.6 ΚΩΔ.9
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΚΩΔ. 2 ΚΩΔ.3 ΚΩΔ.7 ΚΩΔ. 10
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΩΔ. 4 ΚΩΔ.8 ΚΩΔ. 11 ΚΩΔ. 12


2. ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: