Κατάρτιση Άνεργων Δημοσιογράφων

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΪΟΣ 2012- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

H ΕΣΗΕΑ εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση με αντικείμενο: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ”. Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers) , της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων. Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα περιληφθούν στο Μητρώο ΚΕΚ, που θα συγκροτήσει ο ΕΣΗΕΑ για την υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 300 ωρών ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από 22/5/2012 έως 15/6/2012.

 

ΣΤΟΧΟΣ

Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από την υλοποίηση της παρούσας δράσης είναι:

 

  1. Η κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων δημοσιογράφων με στόχο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Xρήση Tεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
  2. Η δημιουργία προϋποθέσεων στον πληθυσμό των ωφελουμένων ανέργων δημοσιογράφων να λειτουργήσουν στο νέο και διαμορφούμενο περιβάλλον δημοσιογραφίας που έχει αναπτυχθεί, όπου τα παραδοσιακά μέσα αντικαθίστανται με νέα των οποίων η λειτουργία διέπεται από τη συνεχή ενημέρωση και χρήση των νέων τεχνολογιών σε περιβάλλον του WorldLiveWeb.

 

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (VOUCHER) – ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Η επιχορήγηση της κατάρτισης των Ωφελουμένων θα γίνει με επιταγή κατάρτισης (training voucher), με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή της με υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Οι ωφελούμενοι με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης και των διαδικασιών της παρούσας θα εισπράξουν από την ΕΣΗΕΑ εκπαιδευτικό επίδομα 1500€.

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Α. Ωφελούμενοι από τη δράση είναι άνεργοι δημοσιογράφοι μέλη της Ενώ-σεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Σύπου (Ε.Σ.Π.Η.Σ.), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελ-λάδος – Εύβοιας (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΣ.ΕΛ.Ε.), και της Ένωσης Συντακτών Ημερησί-ων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν από την ΕΣΗΕΑ στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.Ο αριθμός των ωφελουμένων που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται περίπου σε 1.416 άτομα.

 

Β. Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση δεξιοτήτων ΤΠΕ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος.

 

Γ. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μια επιταγή κατάρτισης με την οποία απο-κτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε δεξιότητες ΤΠΕ σε ΚΕΚ της επιλογής τους, που περιλαμβάνεται στο Μητρώο ΚΕΚ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδοτείται κατά 100% από δημόσιους πόρους και ανέρχεται (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών επιδομάτων) περίπου σε 5.100.000€.

 

Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στις περιφέρειες ( Αττικής- Αθήνα Κεντρική Δομή, Δυτικής Ελλάδος- Καραμεσινέϊκα Αχαϊας και Αμαλιάδα Ηλείας, Πελοποννήσου-Μεγαλόπολη), όπου διαθέτει πιστοποιημένες δομές πληροφορικής.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη συμπλήρωση αλλά και υποβολή της ηλεκτρονικής «Αίτησης συμμετοχής» σε αυτό παρέχονται:

στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr),

στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΕΑ (http://www.esiea.gr/)