Πιστοποίηση Κρεοπωλών-Εκδοροσφαγέων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΟΥ

Γίνε σωστός επαγγελματίας κρέατος

Σπούδασε στα ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ

Γίνε επαγγελματίας ΚΡΈΑΤΟΣ

Τώρα το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. σου δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου!!!!!!!

Το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. είναι το πρώτο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ στην Αθήνα που λειτουργεί ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ( ΦΕΚ Β΄2582/27-6-19)

Η αναγνωρισμένη σχολή επαγγελμάτων κρέατος του ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. είναι ισότιμη της κρατικής σχολής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η εκπαίδευση και  η κατάρτιση που προσφέρει το ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ στους καταρτιζομένους της Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος γίνετα από έμπειρους και πιστοποιημένους δημόσιους & ιδιωτικούς εκπαιδευτές κτηνιάτρους σε συνεργασία με καταξιωμένους κρεοπώλες.

Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ του ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε. διαθέτει ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ εργαστήρια με πλούσιο εργαστηριακό εξοπλισμό για την πρακτική εκπαίδευση των  καταρτιζομένων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι άρτια εκπαιδευόμενοι  της επαγγελματικής ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ μετά την ολοκλήρωση των θεωρητικών συνεδριών και πρακτικών εφαρμογών,υποχρεωτικά συμμετέχουν σε απολυτήριες . Στους επιτυχόντες χορηγείται τίτλος σπουδών παρόμοιος και ισότιμος με τον αντίστοιχο του δημοσίου.

Στόχος μας είναι οι σπουδαστές μας να γίνουν σωστοί επαγγελματίες ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε πραγματικές συνθήκες.