ΠΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΠΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ – Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για τα έτη 2007-2008

 

ΦΟΡΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σύγχρονες μέθοδοι προώθησης βιολογικών προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης

  • ΩΡΕΣ : 250
  • ΤΟΠΟΣ : ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 15