ΛΑΕΚ 0-24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2016

 

O Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2015, που απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 32 ώρες και 160 €) και θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης. Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης.
Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

  • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
  • κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
  • το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
  • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, η διάρκειά τους θα είναι τριάντα δύο (32) ώρες το καθένα ( 8 ημέρες με ημερήσια παρακολούθηση τρείς ώρες και 15 λεπτά) και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες που βρίσκονται σε όλα τα παραρτήματά μας πανελλαδικά.

Σας ενημερώνουμε ότι το KEK ΜΑΝΩΛΑ, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 25 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-25 – έτους 2016, με τις παρακάτω θεματολογίες: (ενδεικτικά):

  • MARKETING , ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ
  • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΟ 2108252105 και 2110129311, 9:00 -17:00

KATEBΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ
ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ info@manola.gr