Κατάρτιση επιχειρηματιών – εμπορικός τομέας

Κατάρτιση επιχειρηματιών και εργαζόμενων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα

ΦΟΡΕΑΣ : ΕΟΜΜΕΧ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  ΩΡΕΣ : 80, ΤΟΠΟΣ : ΤΗΝΟΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 25
 • E-COMMERCE STRATEGY
  ΩΡΕΣ : 80, ΤΟΠΟΣ : ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 25
 • E-COMMERCE STRATEGY
  ΩΡΕΣ : 80, ΤΟΠΟΣ : ΑΜΑΛΙΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 25
 • E-COMMERCE STRATEGY
  ΩΡΕΣ : 80, ΤΟΠΟΣ : ΑΘΗΝΑ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 25