Ειδικός λουτροθεραπείας και υδροθεραπείας

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013

«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” ΑΞΟΝΑΣ 7

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012- ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
 • Τίτλος προγράμματος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • Ονομασία ΟΤΑ: Δήμος Κερκυραίων , Νομός ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • Ομάδα στόχος: Άνεργοι
 • Διάρκεια: 800 ώρες ΘΕΩΡΙΑ 200 ώρες, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 600 ώρες
 • Αριθμός Ατόμων: 25
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο: Λύκειο – ΙΕΚ – ΤΕΙ
 • Τόπος Υλοποίησης Θεωρίας: Β. Παπανδρέου & ΣΙΑ Ε.Π.Ε (Practica Δυτ. Ελλάδος) , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΚ 49100 ΤΗΛ: 26610-81270
 • Περίοδος Εγγραφών : 30 /11 /2011 – 15 /12 /2011 ( ΕΚΛΕΙΣΕ )

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες στις οποίες θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα είναι:

 • Υποδοχή Καταρτιζομένων
 • Ιστορία και Αρχές της Θαλασσοθεραπείας και Ιαματικής Υδρολουτροθεραπείας
 • Τεχνολογία Συγχρόνων Υδρολουτροθεραπευτηρίων Και Spa
 • Αγγλικά
 • Ιατρικές Ειδικότητες και Ιαματική Θαλασσοθεραπεία
 • Φαρμακολογικές Ιδιότητες Των Ιαματικών Νερών, Και Φυτικών Προϊόντων Βαθιάς Θάλασσας Κ.Α.
 • Μορφές Υδρολουτροθεραπείας Και Είδη Λούσεων
 • Φυσικοθεραπεία – Ηλεκτροθεραπεία – Είδη Λούσεων
 • Φάρμα Ομορφιάς –Spa
 • Marketing Θεραπευτικού Τουρισμού
 • Διοίκηση Yδρολουτροθεραπευτηρίων – Κανονισμός Λειτουργίας
 • Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας
 • Αξιολογήσεις Προγράμματος από καταρτιζόμενους( ενδιάμεση και τελική)

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ :
 • Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ),
 • ηλικιακά να είναι άνω των 16 ετών,
 • να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί από τον εργασιακό σύμβουλο του Κ.Π.Α. Ατομικό Σχέδιο Δράσης σύμφωνα με το οποίο αφενός να διαφαίνεται ότι έχουν ανάγκη κατάρτισης και αφετέρου ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος,
 • να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος και να θέλουν να απασχοληθούν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος (κρίνεται από το ΚΠΑ, βλ. Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τη συνέντευξη και τα τεστ προσωπικότητας)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
 • Αίτηση συμμετοχής,
 • Κάρτα ανεργίας,
 • Παραπεμπτικό από ΚΠΑ,
 • Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την μη παρακολούθηση άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης,
 • Βιογραφικό,
 • Φωτογραφία,
 • Ταυτότητα,
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ,
 • Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
 • Αποδεικτικά τίτλων σπουδών

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με: Οι άνεργοι με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,40 € μικτά ανά ώρα ενώ όσοι ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 5,00€ μικτά ανά ώρα. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση.

 

Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΕΚ PRACTICA ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, στη διεύθυνση : Καλλιθέα, οικισμός Καναλιών, Κέρκυρα, καθημερινά, 9.00-12.00 και στο τηλ.: 26610-81270, Κος Κίμωνας Ρώσσης.