Αειφορικές τουριστικές δραστηριότητες

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΚ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ – ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013

«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” ΑΞΟΝΑΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2/12/2011- 20/6/2012
 • Τίτλος προγράμματος: Αειφορικές Τουριστικές Δραστηριότητες
 • Ονομασία ΟΤΑ: Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Ομάδα στόχος: Άνεργοι
 • Διάρκεια: 800 ώρες ΘΕΩΡΙΑ 200 ώρες, ΠΡΑΚΤΙΚΗ 600 ώρες
 • Αριθμός Ατόμων: 25
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο: Γυμνάσιο – Λύκειο – ΙΕΚ
 • Τόπος Υλοποίησης Θεωρίας: ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε., Σουρμελή 4-6 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10439 ΤΗΛ: 2108252105 FAX: 2108212119
 • Περίοδος Εγγραφών : 17 /10 /2011 – 25 /10 /2011(ΕΚΛΕΙΣΕ)

 

Οι εκπαιδευτικές ενότητες στις οποίες θα αναπτυχθεί το πρόγραμμα είναι:

 • ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
 • ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
 • ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ( Ενδιάμεση και Τελική )

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:
 • Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ),
 • ηλικιακά να είναι άνω των 16 ετών,
 • να έχει γίνει εξατομικευμένη παρέμβαση και να έχει συνταχθεί από τον εργασιακό σύμβουλο του Κ.Π.Α. Ατομικό Σχέδιο Δράσης σύμφωνα με το οποίο αφενός να διαφαίνεται ότι έχουν ανάγκη κατάρτισης και αφετέρου ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος,
 • να έχουν αποδεδειγμένα ενδιαφέρον για το αντικείμενο του προγράμματος και να θέλουν να απασχοληθούν σε αντίστοιχες επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος (κρίνεται από το ΚΠΑ, βλ. Ατομικό Σχέδιο Δράσης, τη συνέντευξη και τα τεστ προσωπικότητας)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
 • Αίτηση συμμετοχής,
 • Κάρτα ανεργίας,
 • Παραπεμπτικό από ΚΠΑ,
 • Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την μη παρακολούθηση άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης,
 • Βιογραφικό,
 • Φωτογραφία,
 • Ταυτότητα (Επικυρωμένο Αντίγραφο),
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ,
 • ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ
 • Τίτλοι Σπουδών (Επικυρωμένο Αντίγραφο)

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με: Οι άνεργοι με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,85€ μικτά ανά ώρα ενώ όσοι ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες 5,35€ μικτά ανά ώρα. Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτιση.

Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΚΕΚ ΜΑΝΩΛΑ Α.Ε., Σουρμελή 4-6 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10439 ΤΗΛ: 2108252105 FAX: 2108212119, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00 – 15:00